Thursday, 26 June 2014

Sesuaikah zukhrufah dengan kufi segi empat? Bagaimana dengan tulisan roman? Cuba perhatikan kufi segi 4 yang digubah dalam bentuk zukhrufah secara manipulasi grafik berbanding yang dibentuk secara tradisi iaitu tanpa manipulasi grafik dengan komputer. Ada beza di situ..

No comments:

Post a Comment