Tuesday, 2 September 2014

KUFI MUSHAFI


Kufi Mushafi adalah tulisan awal yang digunakan dalam sistem tulisan arab. Kemudian baru timbul kufi Fatimi dan kufi bersegi (square kufic).
Kufi Mushafi yang asal tidak bertitik, namun begitu setelah sistem titik diperkenalkan ada juga kufi mushafi yang menggunakan titik berbentuk garis seperti tanda bacaan atas dan bawah (fathah dan kasrah)

Berikut adalah contoh2 huruf kufi mushafi: